Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK910
Název záměru: Změna v užívání stavby zemědělského objektu v obci Červená Hora
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodČervená HoraČervená Hora
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.07.2018 12:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: WASTE-TO-ENERGY s.r.o., Družební 1517, 549 01 Nové Město nad Metují
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 27.06.2018
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: HKK910_oznameni.pdf (5309 kB) - 28.05.2018 13:50:03
Informace o oznámení: HKK910_infOznam.pdf (288 kB) - 28.05.2018 13:50:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2018
Závěry zjišťovacího řízení: HKK910_zjistovaci.pdf (363 kB) - 10.07.2018 12:21:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: