Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC590
Název záměru: Bioplynová stanice Čenkov
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborMalšiceČenkov u Malšic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.07.2012 11:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Miroslav Kluzák, Čenkov 79, 391 75 Malšice
IČ oznamovatele: 41908252
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 10.07.2012
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC590_oznameni.pdf (1102 kB) - 18.06.2012 09:23:05
Informace o oznámení: JHC590_infOznam.pdf (370 kB) - 18.06.2012 08:50:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2012
Závěry zjišťovacího řízení: JHC590_zjistovaci.doc (243 kB) - 10.07.2012 11:41:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC590_infZjistovaci.doc (138 kB) - 10.07.2012 08:55:57
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: