Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC617
Název záměru: Silnice II/137, obchvat obce Slapy
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborSlapySlapy u Tábora
Jihočeský krajTáborTáborHorky u Tábora
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.01.2013 08:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
IČ oznamovatele: 45274649
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2012
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: JHC617_oznameni.zip (26364 kB) - 07.12.2012 10:39:13
Informace o oznámení: JHC617_infOznam.pdf (515 kB) - 07.12.2012 10:39:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC617_zjistovaci.zip (2551 kB) - 04.01.2013 08:49:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC617_infZjistovaci.pdf (413 kB) - 04.01.2013 08:49:11
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: