Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC623
Název záměru: Silnice II/137, obchvat Malšice
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborMalšiceMalšice
Jihočeský krajTáborMalšiceČenkov u Malšic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2013 09:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
IČ oznamovatele: 45274649
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 23.01.2013
Zpracovatel oznámení: Mužík Radomír Mgr.
Text oznámení záměru: JHC623_oznameni.zip (36307 kB) - 04.01.2013 07:47:22
Informace o oznámení: JHC623_infOznam.pdf (417 kB) - 03.01.2013 13:50:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.01.2013
Závěry zjišťovacího řízení: JHC623_zjistovaci.pdf (575 kB) - 01.02.2013 09:01:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC623_infZjistovaci.pdf (417 kB) - 01.02.2013 09:01:05
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Tábor
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: