Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC695
Název záměru: Bezobslužná čerpací stanice COOP Sezimovo Ústí
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborSezimovo ÚstíSezimovo Ústí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.07.2015 13:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JEDNOTA, obchodní družstvo Tábor, Budějovická 1413, 390 02 Tábor
IČ oznamovatele: 00031925
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 22.10.2014
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Text oznámení záměru: JHC695_oznameni.zip (5783 kB) - 16.09.2014 11:14:16
Informace o oznámení: JHC695_infOznam.pdf (120 kB) - 17.09.2014 17:23:42
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHC695_zjistovaci.zip (9616 kB) - 30.10.2014 09:52:47
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC695_infZjistovaci.pdf (103 kB) - 30.10.2014 09:52:47
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Tábor
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 06.02.2015
Text dokumentace: JHC695_dokumentace.pdf (4804 kB) - 06.01.2015 14:34:07
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: všechny přílohy
JHC695_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (13147 kB) - 06.01.2015 14:34:07
Informace o dokumentaci: JHC695_infDokumentace.pdf (111 kB) - 06.01.2015 15:10:47
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Petira Oldřich Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 28.05.2015
Text posudku: JHC695_posudek.zip (6884 kB) - 27.04.2015 10:24:38
Informace o posudku: JHC695_infPosudek.pdf (105 kB) - 27.04.2015 10:26:19
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
29.05.2015
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC695_inf1VP.pdf (67 kB) - 11.06.2015 12:42:31
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC695_zapis1VP.pdf (598 kB) - 18.06.2015 16:30:37
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC695_zaveryStan.pdf (137 kB) - 01.07.2015 13:04:31
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Tábor
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Termín pro vyjádření posunut z důvodu zveřejnění na úřední desce obce až dne 2.10.2014