Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC706
Název záměru: Černětice- obnovení těžby v kamenolomu
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceVolyněČernětice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.01.2015 10:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ERB invest s.r.o.
IČ oznamovatele: 27375625
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 28.12.2014
Zpracovatel oznámení: Lepka Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC706_oznameni.pdf (14430 kB) - 08.12.2014 10:13:04
Informace o oznámení: JHC706_infOznam.pdf (429 kB) - 08.12.2014 10:13:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC706_zjistovaci.zip (2711 kB) - 08.01.2015 10:00:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: