Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC714
Název záměru: Stavební úpravy objektu – slévárna BAC5, Strakonice, p.č.st. 2078
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceStrakoniceStrakonice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.02.2015 09:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Brabant Alucast Czech, Site Strakonice s.r.o., Písecká 1329, 386 01 Strakonice
IČ oznamovatele: 60851236
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.02.2015
Zpracovatel oznámení: Vejr Martin Ing.
Text oznámení záměru: JHC714_oznameni.pdf (9529 kB) - 15.01.2015 09:17:27
Informace o oznámení: JHC714_infOznam.pdf (438 kB) - 15.01.2015 09:52:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.02.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC714_zjistovaci.zip (1341 kB) - 10.02.2015 09:09:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC714_infZjistovaci.pdf (397 kB) - 10.02.2015 09:07:05
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýStrakoniceMěstský úřad Strakonice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: