Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC723
Název záměru: Rozšíření výrobního areálu RM GASTRO, s.r.o., Veselí nad Lužnicí
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborVeselí nad LužnicíVeselí nad Lužnicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.03.2015 09:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RM TECHNIK", s.r.o., Kladenská 154, 25261 Jeneč
IČ oznamovatele: 26436558
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.03.2015
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC723_oznameni.pdf (3003 kB) - 23.02.2015 11:29:03
Informace o oznámení: JHC723_infOznam.pdf (440 kB) - 23.02.2015 11:29:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC723_zjistovaci.zip (1029 kB) - 24.03.2015 09:37:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHC723_infZjistovaci.pdf (396 kB) - 24.03.2015 09:37:16
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Veselí nad Lužnicí
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: