Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC737
Název záměru: Čerpací stanice Pištín
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1;II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeské BudějovicePištínPištín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.07.2015 08:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: RoBiN OIL s.r.o., Libušina 172, Dubí, 272 03 Kladno
IČ oznamovatele: 49823574
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.06.2015
Zpracovatel oznámení: Pešková Hana Ing.
Text oznámení záměru: JHC737_oznameni.zip (15670 kB) - 02.06.2015 13:51:11
Informace o oznámení: JHC737_infOznam.pdf (457 kB) - 03.06.2015 08:15:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2015
Datum nabytí právní moci: 18.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC737_zjistovaci.zip (2418 kB) - 16.07.2015 08:45:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceMěstský úřad Zliv
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: