Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC747
Název záměru: Sanace a rekultivace pískovny Planá nad Lužnicí
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborPlaná nad LužnicíPlaná nad Lužnicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.09.2015 14:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
IČ oznamovatele: 25502247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 26.08.2015
Zpracovatel oznámení: Vlachová Barbora Ing. (Vorlová)
Text oznámení záměru: JHC747_oznameni.zip (23962 kB) - 06.08.2015 07:55:27
Informace o oznámení: JHC747_infOznam.pdf (453 kB) - 06.08.2015 07:55:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2015
Datum nabytí právní moci: 15.10.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHC747_zjistovaci.zip (1818 kB) - 14.09.2015 14:11:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: