Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC777
Název záměru: Kamenolom Černětice – Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceVolyněČernětice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.07.2016 08:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ERB invest, s.r.o., Ve Svahu 839/13, Praha 4 - Podolí
IČ oznamovatele: 27375625
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 13.06.2016
Zpracovatel oznámení: Lepka Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC777_oznameni.pdf (10538 kB) - 23.05.2016 07:11:42
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.07.2016
Datum nabytí právní moci: 11.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHC777_zjistovaci.zip (2283 kB) - 14.07.2016 08:32:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: