Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC791
Název záměru: Farma pro výkrm kachen Smetanova Lhota
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: JHC791_duvodyUkonceni.pdf (1169 kB) - 27.09.2016 08:17:08
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekSmetanova LhotaSmetanova Lhota
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.09.2016 08:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Zdenko Bračok, Řepice 1, 36 01 Strakonice
IČ oznamovatele: 48225088
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 31.08.2016
Zpracovatel oznámení: Nešpor Miroslav Ing.
Text oznámení záměru: JHC791_oznameni.zip (7557 kB) - 11.08.2016 09:47:32
Informace o oznámení: JHC791_infOznam.pdf (343 kB) - 11.08.2016 09:49:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: