Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC809
Název záměru: Přístavba a stavební úpravy stáje pro dobytek, kolna na vlečené stroje, zpevněné betonové plochy, splašková kanalizace + jímka, dešťová kanalizace + vsakování 8 x 5 x 3 a 5 x 5 x 3 m
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekKovářovPředbořice u Zahořan
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.02.2017 13:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Miloš Uher, Předbořice 17, 399 01 Kovářov
IČ oznamovatele: 48257419
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.02.2017
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC809_oznameni.zip (18535 kB) - 17.01.2017 14:13:58
Informace o oznámení: JHC809_infOznam.pdf (70 kB) - 17.01.2017 14:13:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC809_zjistovaci.pdf (58 kB) - 22.02.2017 13:19:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPísekMěstský úřad Milevsko
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: