Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC831
Název záměru: Výměna technologie obalovací soupravy Jindřichův Hradec
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/6.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajJindřichův HradecDolní PěnaDolní Pěna
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2018 09:40
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SWIETELSKY stavební , s r.o.
IČ oznamovatele: 48035599
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeské BudějoviceKrajský úřad Jihočeského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mužík Radomír Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 16.08.2017
Text dokumentace: JHC831_dokumentace.zip (3791 kB) - 14.07.2017 12:19:51
Text přepracované/doplněné dokumentace: JHC831_prepracovana.zip (9715 kB) - 14.07.2017 12:19:51
Informace o dokumentaci: JHC831_infDokumentace.pdf (327 kB) - 14.07.2017 12:19:51
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pešková Hana Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
07.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 07.12.2017
Text posudku: JHC831_posudek.zip (4063 kB) - 07.11.2017 13:41:39
Informace o posudku: JHC831_infPosudek.pdf (297 kB) - 07.11.2017 13:41:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC831_zaveryStan.zip (779 kB) - 18.01.2018 09:40:56
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: