Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC837
Název záměru: Stavební úpravy a přístavba stáje č. 2 na parcelách č. kat. 1388 a 1390 v k. ú. Horní Planá
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovHorní PlanáHorní Planá
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: Tue Sep 26 14:58:12 CEST 2017
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Jiří Valter, třída Míru 201, 381 01 český Krumlov
IČ oznamovatele: 75112167
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Fri Sep 01 00:00:00 CEST 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Sep 21 00:00:00 CEST 2017
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHC837_oznameni.zip (10713 kB) - 01.09.2017 10:20:57
Informace o oznámení: JHC837_infOznam.pdf (1578 kB) - 01.09.2017 10:20:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Tue Sep 26 00:00:00 CEST 2017
Datum nabytí právní moci: Fri Oct 27 00:00:00 CEST 2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHC837_zjistovaci.zip (1340 kB) - 26.09.2017 14:58:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Horní Planá
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: