Podlimitní záměry
Kód záměru: JHC971P
Název záměru: Projekt hydrogeologického průzkumného vrtu HV-HD, zemědělský areál Hranice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.03.2019 09:21
Stav: Nepodléhá zjišťovacímu řízení
Zařazení - záměr je podlimitní k bodu: II/14
Umístění:
Oznamovatel: Zemědělské družstvo Borovany
IČ oznamovatele: 00109207
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Text sdělení: JHC971P_textSdeleni.pdf (365 kB) - 19.03.2019 09:21:06