Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM129
Název záměru: Větrný park Uherčice-Starovice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavStaroviceStarovice
Jihomoravský krajBřeclavUherčiceUherčice u Hustopečí
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.02.2005 08:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Větrná energie Morava s.r.o., Vídeňská 121, 619 00 Brno-jih
IČO oznamovatele: 26932521
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Pouzdřanská step - Kolby
Vranovický a Plačkův les
Text oznámení záměru: JHM129_oznameni.doc (2033 kB) - 04.01.2005 09:20:27
Informace o oznámení: JHM129_infOznam.doc (50 kB) - 04.01.2005 09:20:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM129_zjistovaci.doc (1969 kB) - 28.02.2005 08:24:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Oznamovatel i přes výzvu nepředložil dokumentaci EIA ani žádost o zastavení posuzování a odstoupil od realizace záměru.