Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1298
Název záměru: Obchodní centrum Blansko
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: JHM1298_duvodyUkonceni.pdf (296 kB) - 27.12.2017 15:51:13
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoBlanskoBlansko
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.12.2017 15:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: M.S. Blanenská, s.r.o., se sídlem Koliště 1912/13, 602 00 Brno,
IČ oznamovatele: 27719120
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.05.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 07.06.2016
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: JHM1298_oznameni.zip (41954 kB) - 11.05.2016 13:21:52
Informace o oznámení: JHM1298_infOznam.pdf (212 kB) - 18.05.2016 14:25:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.07.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1298_zjistovaci.pdf (324 kB) - 11.07.2016 13:46:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: