Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1318
Název záměru: Modernizace farmy Podmyče, k. ú. Podmyče
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/1.5;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoPodmyčePodmyče
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.09.2016 13:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZEMOS Lesná, spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 48530891
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 25.08.2016
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: JHM1318_oznameni.zip (18444 kB) - 03.08.2016 09:22:05
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2016
Datum nabytí právní moci: 15.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1318_zjistovaci.pdf (515 kB) - 14.09.2016 13:26:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1318_infZjistovaci.pdf (515 kB) - 14.09.2016 13:26:05
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: