Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1320
Název záměru: Areál společnosti TSR Czech Republic, s.r.o., provozovna Brno-Modřice, k.ú. Modřice - navýšení okamžité kapacity
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovModřiceModřice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.06.2017 15:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TSR Czech Republic s.r.o., Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
IČ oznamovatele: 40614875
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.08.2016
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: JHM1320_oznameni.zip (12665 kB) - 08.08.2016 15:35:29
Informace o oznámení: JHM1320_infOznam.pdf (261 kB) - 10.08.2016 10:45:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.09.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1320_zjistovaci.pdf (463 kB) - 26.09.2016 09:46:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1320_infZjistovaci.pdf (463 kB) - 26.09.2016 09:46:34
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
14.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 13.01.2017
Text dokumentace: JHM1320_dokumentace.zip (10349 kB) - 14.12.2016 09:09:06
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1320_infDokumentace.doc (50 kB) - 14.12.2016 09:09:06
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Jiří Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
05.04.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 05.05.2017
Text posudku: JHM1320_posudek.pdf (286 kB) - 07.04.2017 09:48:26
Informace o posudku: JHM1320_infPosudek.pdf (182 kB) - 07.04.2017 09:48:26
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.06.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1320_zaveryStan.pdf (370 kB) - 06.06.2017 15:50:41
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBrno-městoKrajský úřad Jihomoravského kraje
JihomoravskýBrno-venkovMěstský úřad Šlapanice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: