Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1446
Název záměru: Zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu „Terénní úpravy pro přípravu průmyslové zóny“ a zařízení k využívání ostatních odpadů „Recyklace-znovuzískání anorganických materiálů“ v prostoru vytěžené pískovny v k. ú. Němčičky
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: JHM1446_duvodyUkonceni.doc (54 kB) - 27.06.2018 14:21:35
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovNěmčičkyNěmčičky
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2018 14:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Twigen s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 24141836
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 20.07.2018
Zpracovatel oznámení: Benkovič Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM1446_oznameni.zip (9390 kB) - 20.06.2018 09:09:24
Informace o oznámení: JHM1446_infOznam.doc (74 kB) - 20.06.2018 09:09:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: