Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM183
Název záměru: JAVE Velké Němčice - výkrm kuřat
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavVelké NěmčiceVelké Němčice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.03.2006 11:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JAVE Velké Němčice a.s., 691 63 Velké Němčice 589
IČ oznamovatele: 47902205
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marťan Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHM183_oznameni.doc (4924 kB) - 25.07.2005 12:37:13
Informace o oznámení: JHM183_infOznam.doc (51 kB) - 25.07.2005 12:37:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM183_zjistovaci.doc (2141 kB) - 07.09.2005 09:51:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Marťan Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM183_dokumentace.doc (6301 kB) - 06.10.2005 10:28:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM183_infDokumentace.doc (43 kB) - 06.10.2005 10:29:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM183_posudek.pdf (707 kB) - 16.01.2006 13:29:51
Informace o posudku: JHM183_infPosudek.doc (50 kB) - 16.01.2006 13:29:51
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM183_inf1VP.doc (48 kB) - 18.01.2006 13:13:59
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM183_zapis1VP.doc (85 kB) - 14.02.2006 12:54:51
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM183_zaveryStan.doc (238 kB) - 16.03.2006 11:01:51
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: