Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM427
Název záměru: Přestavba a dostavba provozních budov obory Radějov
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.15
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínRadějovRadějov u Strážnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 29.11.2007 10:42
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Leoš Novotný, Františka Kretze 1378, 686 05 Uherské Hradiště
IČ oznamovatele:
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marťan Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Čertoryje
Text oznámení záměru: JHM427_oznameni.doc (12719 kB) - 19.04.2007 13:16:49
Informace o oznámení: JHM427_infOznam.doc (48 kB) - 19.04.2007 13:16:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHM427_zjistovaci.doc (66 kB) - 31.05.2007 09:02:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýHodonínMěstský úřad Strážnice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Marťan Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Machar Ivo Ing., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM427_dokumentace.doc (12145 kB) - 11.07.2007 13:15:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM427_infDokumentace.doc (46 kB) - 11.07.2007 13:15:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM427_posudek.zip (7223 kB) - 25.09.2007 07:48:14
Informace o posudku: JHM427_infPosudek.doc (47 kB) - 25.09.2007 07:48:15
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHM427_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (79 kB) - 31.10.2007 10:39:36
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM427_inf1VP.doc (51 kB) - 09.10.2007 09:52:13
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM427_zapis1VP.doc (87 kB) - 01.11.2007 10:01:45
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.11.2007
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM427_zaveryStan.doc (119 kB) - 29.11.2007 10:42:23
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýHodonínMěstský úřad Strážnice
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: