Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM809
Název záměru: Rekonstrukce stáje pro odchov kuřic HS ŽV Dolní Dubňany
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/1.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoDolní DubňanyDolní Dubňany
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2010 10:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: BEGOKON, s.r.o.,Dolní 2547/6, 370 04 České Budějovice
IČ oznamovatele: 28099796
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Marťan Pavel Ing.
Text oznámení záměru: JHM809_oznameni.pdf (3822 kB) - 09.02.2010 11:33:34
Informace o oznámení: JHM809_infOznam.doc (50 kB) - 09.02.2010 11:33:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.03.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHM809_zjistovaci.doc (94 kB) - 11.03.2010 08:09:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Marťan Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.05.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHM809_dokumentace.pdf (4089 kB) - 27.05.2010 13:31:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM809_infDokumentace.doc (61 kB) - 27.05.2010 13:31:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
19.08.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHM809_posudek.pdf (8219 kB) - 18.08.2010 13:00:04
Informace o posudku: JHM809_infPosudek.doc (55 kB) - 18.08.2010 13:00:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.09.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHM809_inf1VP.pdf (142 kB) - 13.09.2010 15:18:44
Zápis z 1. veřejného projednání: JHM809_zapis1VP.doc (118 kB) - 12.10.2010 09:55:45
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: JHM809_zaveryStan.pdf (211 kB) - 05.11.2010 10:11:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: