Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM993
Název záměru: Chov prasat, středisko Větrná
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoHevlínHevlín
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.09.2012 09:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: GRANERO Vlasatice, s.r.o.
IČ oznamovatele: 45478295
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Šafařík Václav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 03.06.2012
Text dokumentace: JHM993_dokumentace.pdf (15734 kB) - 04.05.2012 09:52:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM993_infDokumentace.doc (62 kB) - 04.05.2012 09:52:52
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Paciorková Jarmila Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
02.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 01.08.2012
Text posudku: JHM993_posudek.pdf (1790 kB) - 02.07.2012 08:05:59
Informace o posudku: JHM993_infPosudek.doc (62 kB) - 02.07.2012 08:05:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.09.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM993_zaveryStan.doc (141 kB) - 12.09.2012 08:30:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: