Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK664
Název záměru: Úprava limitu těžby v části kamenolomu Krásný Les
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/79
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecKrásný LesKrásný Les u Frýdlantu
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: Thu Oct 11 14:18:50 CEST 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Dobet, spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 25511602
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Wed Aug 15 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Valentin Alexandr Ing.
Text oznámení záměru: LBK664_oznameni.zip (4177 kB) - 15.08.2018 14:38:59
Informace o oznámení: LBK664_infOznam.pdf (299 kB) - 15.08.2018 14:38:59
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Thu Oct 11 00:00:00 CEST 2018
Závěry zjišťovacího řízení: LBK664_zjistovaci.pdf (473 kB) - 11.10.2018 14:18:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: