Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1060
Název záměru: Makro Ostrava - Pustkovec
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaPustkovec
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.02.2009 08:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AIP development, s.r.o., Zarámí 4463, 760 01 Zlín
IČ oznamovatele: 27746968
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1060_oznameni.pdf (5123 kB) - 03.04.2008 06:58:48
Informace o oznámení: MSK1060_infOznam.DOC (127 kB) - 03.04.2008 06:58:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1060_zjistovaci.rtf (367 kB) - 21.05.2008 07:58:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1060_dokumentace.pdf (5970 kB) - 11.12.2008 10:24:41
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1060_infDokumentace.rtf (284 kB) - 11.08.2008 15:29:55
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1060_posudek.pdf (4443 kB) - 25.11.2008 13:02:09
Informace o posudku: MSK1060_infPosudek.rtf (306 kB) - 25.11.2008 13:02:09
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1060_inf1VP.rtf (287 kB) - 10.12.2008 07:39:21
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1060_zapis1VP.doc (56 kB) - 23.12.2008 12:26:47
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK1060_zaveryStan.rtf (943 kB) - 25.02.2009 08:01:29
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: