Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1671
Název záměru: Staveništní betonárna Skanska a.s. - Chlebovice
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekFrýdek-MístekChlebovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.07.2012 11:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Skanska a.s., Líbalova 1, Praha 4
IČ oznamovatele: 26271303
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 11.07.2012
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: MSK1671_oznameni.zip (12078 kB) - 20.06.2012 07:08:19
Informace o oznámení: MSK1671_infOznam.pdf (218 kB) - 20.06.2012 07:08:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1671_zjistovaci.zip (838 kB) - 24.07.2012 10:13:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1671_infZjistovaci.pdf (107 kB) - 24.07.2012 10:13:53
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: