Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1692
Název záměru: Sportovní areál u Cementárny
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6;II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaZábřeh-VŽ
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.09.2012 10:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava
IČ oznamovatele: 47155337
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 17.09.2012
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: MSK1692_oznameni.zip (9828 kB) - 28.08.2012 09:25:29
Informace o oznámení: MSK1692_infOznam.pdf (211 kB) - 28.08.2012 09:25:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1692_zjistovaci.zip (1118 kB) - 25.09.2012 09:03:54
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1692_infZjistovaci.pdf (119 kB) - 25.09.2012 09:03:54
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: