Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1743
Název záměru: Centrální hasičská stanice Nový Jičín
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajNový JičínNový JičínNový Jičín-Dolní Předměstí
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.03.2013 13:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Česká republika-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, Ostrava;
IČ oznamovatele: 70884561
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.02.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 14.03.2013
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1743_oznameni.zip (15825 kB) - 22.02.2013 09:43:49
Informace o oznámení: MSK1743_infOznam.zip (125 kB) - 22.02.2013 09:43:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1743_zjistovaci.pdf (1415 kB) - 28.03.2013 13:09:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1743_infZjistovaci.pdf (110 kB) - 28.03.2013 13:11:46
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: