Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1881
Název záměru: Silnice I/45 Nové Heřminovy - Zátor - napojení I. etapy výstavby na stávající silnici v obci Nové Heřminovy
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálNové HeřminovyNové Heřminovy
Moravskoslezský krajBruntálZátorZátor
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: Thu Dec 04 11:20:28 CET 2014
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Thu Oct 16 00:00:00 CEST 2014
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Nov 05 00:00:00 CET 2014
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MSK1881_oznameni.zip (55820 kB) - 16.10.2014 07:46:25
Informace o oznámení: MSK1881_infOznam.zip (202 kB) - 16.10.2014 08:28:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Thu Dec 04 00:00:00 CET 2014
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1881_zjistovaci.zip (4801 kB) - 04.12.2014 11:20:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1881_infZjistovaci.rtf (899 kB) - 04.12.2014 11:20:28
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Informace o stanovisku:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: