Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1891
Název záměru: Skladový a logistický areál Ostrava-Heřmanice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaHeřmanice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.01.2015 07:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JM VISION a.s., Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha
IČ oznamovatele: 01494325
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 23.12.2014
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1891_oznameni.zip (18796 kB) - 01.12.2014 09:46:13
Informace o oznámení: MSK1891_infOznam.pdf (170 kB) - 03.12.2014 08:38:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2015
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1891_zjistovaci.zip (763 kB) - 13.01.2015 07:19:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1891_infZjistovaci.pdf (69 kB) - 13.01.2015 07:19:18
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: