Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2114
Název záměru: Přístavba skladovací haly VII. - Úvalno 353
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/86
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálÚvalnoÚvalno
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: Tue Sep 25 11:45:55 CEST 2018
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Waridelta s.r.o., Úvalno č.p. 353, 793 91 Úvalno
IČ oznamovatele: 28616707
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Tue Aug 14 00:00:00 CEST 2018
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Sep 13 00:00:00 CEST 2018
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: MSK2114_oznameni.7z (10556 kB) - 10.08.2018 08:59:11
Informace o oznámení: MSK2114_infOznam.pdf (545 kB) - 10.08.2018 08:57:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Tue Sep 25 00:00:00 CEST 2018
Závěry zjišťovacího řízení: MSK2114_zjistovaci.zip (1945 kB) - 25.09.2018 11:45:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: