Záměry mimo území ČR
Název záměru: Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice
Stát původu: Slovensko
Poznámka: Informace o oznámení byla zveřejněna na úředních deskách dotčených krajů od 10.4.2014 do 18.4.2014. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření se k oznámení běží do 5.5.2014 včetně. Vyjádření můžete podávat písemně, a to přímo na Ministerstvo životního prostředí.
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2016 16:21
Informace o oznámení: MZP045M_infOznameni.pdf (156 kB) - 08.04.2014 07:31:56
Výtah z oznámení: MZP045M_vytahOznameni.pdf (9915 kB) - 08.04.2014 07:31:56
Informace o dokumentaci: MZP045M_infDokumentace.pdf (220 kB) - 22.09.2015 08:34:34
Výtah z dokumentace: MZP045M_vytahDokumentace.zip (64151 kB) - 22.09.2015 08:34:34
Doplnění dokumentace:
Informace o mezistátní konzultaci:
Informace o posudku:
Výtah z posudku:
Informace o VP:
Stanovisko/rozhodnutí: MZP045M_stanovisko.zip (1819 kB) - 21.06.2016 16:21:27