Záměry mimo území ČR
Název záměru: Stavba spojení rychlostní silnice S-3 v úseku Legnica – Lubawka od km 67+650 ke státní hranici se silnicí R-11 (česká strana)
Stát původu: Polsko
Poznámka: Informace o informačním listu byla zveřejněna na úřední desce Královéhradeckého kraje dne 21. 1. 2015. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření se k informačnímu listu běží do 5. 2. 2015 včetně. Vyjádření můžete podávat písemně, a to přímo na Ministerstvo životního prostředí.
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2018 09:06
Informace o oznámení: MZP048M_infOznameni.pdf (253 kB) - 20.01.2015 08:12:07
Výtah z oznámení: MZP048M_vytahOznameni.zip (974 kB) - 20.01.2015 08:12:07
Informace o dokumentaci:
Výtah z dokumentace:
Doplnění dokumentace: MZP048M_doplnDokumentace.zip (1037 kB) - 15.07.2015 13:15:37
Informace o mezistátní konzultaci: MZP048M_infMezistKonzultace.pdf (233 kB) - 15.07.2015 13:15:00
Informace o posudku:
Výtah z posudku:
Informace o VP:
Stanovisko/rozhodnutí: MZP048M_stanovisko.zip (795 kB) - 18.07.2018 09:06:17