Záměry mimo území ČR
Název záměru: Výstavba tratě Nordbahn, úsek Wien - Süßenbrunn – státní hranice v blízkosti Bernhardsthal, km 11,900 až km 78,000
Stát původu: Rakousko
Poznámka: Informace o oznámení byla zveřejněna na úřední desce dotčeného kraje od 29.11.2016. Z výše uvedeného vyplývá, že lhůta pro vyjádření k oznámení běží do 13.12.2016 včetně. Vyjádření můžete podávat písemně, a to přímo na Ministerstvo životního prostředí.
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2017 11:19
Informace o oznámení: MZP052M_infOznameni.pdf (200 kB) - 25.11.2016 08:44:04
Výtah z oznámení: MZP052M_vytahOznameni.7z (74704 kB) - 25.11.2016 08:44:04
Informace o dokumentaci:
Výtah z dokumentace:
Doplnění dokumentace:
Informace o mezistátní konzultaci:
Informace o posudku:
Výtah z posudku:
Informace o VP:
Stanovisko/rozhodnutí: MZP052M_stanovisko.pdf (213 kB) - 15.01.2017 11:19:37