Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP194
Název záměru: Golfové hřiště Laa - Hevlín
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajZnojmoHevlínHevlín
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2008 14:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HB spol. s r.o., Za Olomouckou 2460, 796 01 Prostějov
IČO oznamovatele: 46960775
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Achrerová Hybšová Zdeňka Mgr.
Text oznámení záměru: MZP194_oznameni.zip (7961 kB) - 14.12.2007 10:18:05
Informace o oznámení: MZP194_infOznam.zip (13 kB) - 14.12.2007 10:18:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MZP194_zjistovaci.doc (1647 kB) - 08.02.2008 14:53:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýZnojmoMěstský úřad Hrušovany nad Jevišovkou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: