Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP420
Název záměru: Větrné elektrárny Dívčí Hrad
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajBruntálDívčí HradSádek u Dívčího Hradu
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 04.09.2013 07:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OSTWIND CZ, s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 26881047
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP420_oznameni.zip (46211 kB) - 05.06.2013 07:42:12
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MZP420_zjistovaci.zip (1993 kB) - 04.09.2013 07:34:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP420_infZjistovaci.pdf (108 kB) - 04.09.2013 07:34:25
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem: Polsko
Poznámka:
Oznámení: MZP420_mezistOznameni.pdf (554 kB) - 05.06.2013 07:45:07
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Záměr byl po provedení zjišťovacího řízení Ministerstvem životního prostředí, ve kterém byl vyloučen přeshraniční vliv, postoupen zpět na Krajský úřad Moravskoslezského kraje k přímému zajištění následných kroků v rámci procesu EIA. Veškeré další podklady, včetně stanoviska EIA, jsou tedy k dispozici pod kódem záměru MSK1760.