Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP467
Název záměru: „I/68 Třanovice – Nebory (změna konstrukce vozovky)“
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: I/9.4;§4 odst. 1 písm. f
Umístění:
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 19.09.2016 09:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.08.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 30.08.2016
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: MZP467_oznameni.zip (17741 kB) - 04.08.2016 13:08:53
Informace o oznámení: MZP467_infOznam.pdf (303 kB) - 04.08.2016 13:08:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 20.10.2016
Závěry zjišťovacího řízení: MZP467_zjistovaci.zip (3603 kB) - 19.09.2016 09:21:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: