Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK050
Název záměru: Výstavba kravína pro dojnice a rekonstrukce, středisko Prosenice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/1.7
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovProseniceProsenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.03.2005 12:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Moravská zemědělská a.s. Prosenice, Prosenice 268, 751 21
IČ oznamovatele: 47674750
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK050_oznameni.doc (9486 kB) - 20.05.2003 12:38:34
Informace o oznámení: OLK050_infOznam.doc (39 kB) - 20.05.2003 12:41:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK050_zjistovaci.doc (59 kB) - 16.07.2003 07:31:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Novák Stanislav RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK050_posudek.doc (320 kB) - 01.12.2003 08:01:54
Informace o posudku: OLK050_infPosudek.doc (38 kB) - 01.12.2003 08:01:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK050_inf1VP.doc (38 kB) - 09.12.2003 14:51:48
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OLK050_zaveryStan.doc (96 kB) - 03.03.2005 12:02:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: