Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK313
Název záměru: Litovel-Výrobní závod pro zpracování brambor
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: OLK313_duvodyUkonceni.pdf (35 kB) - 26.09.2008 08:01:33
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucLitovelVíska u Litovle
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.09.2008 09:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ING.GEC-AGP OLOMOUC, Jungmannova 12, 772 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 12082473
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OLK313_oznameni.pdf (21210 kB) - 27.07.2007 12:25:42
Informace o oznámení: OLK313_infOznam.doc (43 kB) - 27.07.2007 12:25:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK313_zjistovaci.doc (168 kB) - 20.09.2007 09:48:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Litovel
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Paciorková Jarmila Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK313_dokumentace.zip (9613 kB) - 16.10.2007 11:10:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK313_infDokumentace.doc (79 kB) - 16.10.2007 10:10:04
Vrácení dokumentace: OLK313_vraceni.doc (31 kB) - 04.01.2008 08:49:28
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: