Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK510
Název záměru: Dostavba výrobního areálu EDWARDS,s.r.o. - fáze III.
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucLutínLutín
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.05.2010 12:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. GEC-AGP Olomouc, Jungmannova 12, 772 00 Olomouc
IČ oznamovatele: 12082473
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OLK510_oznameni.pdf (5354 kB) - 21.04.2010 07:22:07
Informace o oznámení: OLK510_infOznam.doc (52 kB) - 21.04.2010 07:22:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2010
Závěry zjišťovacího řízení: OLK510_zjistovaci.doc (122 kB) - 28.05.2010 11:43:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucObecní úřad Lutín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: