Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK537
Název záměru: Zemědělská bioplynová stanice Prosenice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: OLK537_duvodyUkonceni.doc (41 kB) - 23.12.2010 09:22:16
Zařazení: II/3.1;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovProseniceProsenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 23.12.2010 09:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Moravská zemědělská, akciová společnost, Grymovská 268, 751 21 Prosenice
IČ oznamovatele: 47674750
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OLK537_oznameni.pdf (2459 kB) - 22.11.2010 09:17:53
Informace o oznámení: OLK537_infOznam.doc (53 kB) - 22.11.2010 09:17:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: