Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1015
Název záměru: Změna užívání skladu olejů a hořlavých plynů v areálu ČDZ Tesko a.s. na sklad nebezpečných odpadů.
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaUhříněves
Poznámka: areál ČDZ Tesko a.s.
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 29.07.2004 13:50
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Milan Kořínek, Na Mlejnku 1238/2A, 147 00 Praha 4
IČO oznamovatele: 65261291
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ptáček Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1015_oznameni.doc (234 kB) - 28.08.2003 08:19:05
Informace o oznámení: OV1015_infOznam.doc (50 kB) - 28.08.2003 08:19:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1015_zjistovaci.doc (709 kB) - 02.01.2004 12:48:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ptáček Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1015_dokumentace.doc (378 kB) - 16.02.2004 10:23:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1015_infDokumentace.doc (50 kB) - 16.02.2004 10:23:47
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Pízová Naděžda RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1015_posudek.doc (826 kB) - 25.05.2004 14:30:39
Informace o posudku: OV1015_infPosudek.doc (53 kB) - 25.05.2004 14:30:48
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1015_inf1VP.doc (43 kB) - 25.05.2004 14:44:53
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1015_zapis1VP.doc (68 kB) - 24.06.2004 08:14:13
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1015_zaveryStan.doc (98 kB) - 29.07.2004 12:49:53
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: