Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2053
Název záměru: Výroba nádrží z kompozitů v ACO Tábor
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborSezimovo ÚstíSezimovo Ústí
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2015 13:57
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ACO Industries Tábor, s.r.o., Průmyslová 1158, 391 01 Sezimovo Ústí
IČ oznamovatele: 26033976
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 30.07.2014
Zpracovatel oznámení: Charouzek Josef Ing.
Text oznámení záměru: OV2053_oznameni.pdf (2660 kB) - 03.07.2014 11:13:33
Informace o oznámení: OV2053_infOznam.PDF (106 kB) - 03.07.2014 11:13:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV2053_zjistovaci.zip (819 kB) - 10.09.2014 15:25:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV2053_infZjistovaci.pdf (101 kB) - 10.09.2014 15:25:43
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Charouzek Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 17.12.2014
Text dokumentace: OV2053_dokumentace.pdf (9186 kB) - 07.11.2014 12:17:10
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV2053_infDokumentace.PDF (85 kB) - 07.11.2014 12:17:10
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mužík Radomír Mgr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV2053_posudek.pdf (2283 kB) - 03.04.2015 08:05:43
Informace o posudku: OV2053_infPosudek.pdf (128 kB) - 03.04.2015 08:59:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV2053_zaveryStan.pdf (115 kB) - 12.06.2015 13:57:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: