Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8130
Název záměru: CTPark Hranice – Henniges Hranice s.r.o. – rozšíření HR2/1
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovHraniceDrahotuše
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 21.06.2012 12:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Invest, spol. s r.o., Central Trade Park 1571, 396 01 Humpolec
IČ oznamovatele: 26166453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 24.04.2012
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OV8130_oznameni.zip (20392 kB) - 02.04.2012 08:54:10
Informace o oznámení: OV8130_infOznam.PDF (238 kB) - 02.04.2012 08:42:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.06.2012
Závěry zjišťovacího řízení: OV8130_zjistovaci.zip (1432 kB) - 21.06.2012 11:30:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV8130_infZjistovaci.pdf (72 kB) - 08.06.2012 13:49:08
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýPřerovMěstský úřad Hranice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: