Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8139
Název záměru: CTPark Hranice – HR2-4 SMITHS MEDICAL
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovHraniceDrahotuše
Olomoucký krajPřerovHraniceHranice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 18.02.2013 14:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP INVEST, spol. s r.o., Central trade park 1571, 396 01 Humpolec
IČ oznamovatele: 26166453
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.01.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 23.01.2013
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OV8139_oznameni.zip (19267 kB) - 19.12.2012 12:03:11
Informace o oznámení: OV8139_infOznam.pdf (1390 kB) - 19.12.2012 14:06:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.02.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OV8139_zjistovaci.zip (1413 kB) - 18.02.2013 14:49:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV8139_infZjistovaci.pdf (129 kB) - 18.02.2013 14:49:55
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýPřerovMěstský úřad Hranice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: