Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8181
Název záměru: Výrobní a skladovací hala, Litovel
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1;II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucLitovelVíska u Litovle
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2016 11:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKT Immobilien CZ s. r. o. , Žižkova 1737/52, 301 00 Plzeň
IČ oznamovatele: 03830934
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 15.12.2015
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OV8181_oznameni.zip (31405 kB) - 23.11.2015 13:38:40
Informace o oznámení: OV8181_infOznam.pdf (138 kB) - 23.11.2015 13:38:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 28.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: OV8181_zjistovaci.zip (1207 kB) - 01.02.2016 11:00:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Litovel
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: