Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8213
Název záměru: CTPark Hranice – HR 2/4-B SMITHS MEDICAL
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Důvody ukončení záměru: OV8213_duvodyUkonceni.pdf (113 kB) - 01.02.2017 10:12:07
Zařazení: II/7.1;II/10.6;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 01.02.2017 10:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Divišov I, spol. s r.o., Central trade park 1571, 396 01 Humpolec
IČ oznamovatele: 26189542
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2017
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OV8213_oznameni.zip (20069 kB) - 14.12.2016 08:31:15
Informace o oznámení: OV8213_infOznam.pdf (226 kB) - 15.12.2016 08:13:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: