Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8217
Název záměru: CTPark Hranice, rozšíření HR 2/4
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Zařazení: II/7.1;II/10.6;§4 odst. 1 písm. c
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajPřerovHraniceDrahotuše
Olomoucký krajPřerovHraniceHranice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 17.05.2017 15:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTP Divišov I, spol. s r.o., Central Trade Park 1571, 396 01 Humpolec
IČ oznamovatele: 27750531
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 22.03.2017
Zpracovatel oznámení: Paciorková Jarmila Ing.
Text oznámení záměru: OV8217_oznameni.zip (15291 kB) - 27.02.2017 10:41:08
Informace o oznámení: OV8217_infOznam.pdf (129 kB) - 27.02.2017 10:41:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2017
Datum nabytí právní moci: 12.05.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV8217_zjistovaci.zip (4063 kB) - 17.05.2017 15:08:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucKrajský úřad Olomouckého kraje
OlomouckýPřerovMěstský úřad Hranice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace
o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: